Vår verksamhet

Vår verksamhet

Humlebo


På Humlebo är vi mellan 8-9 inskrivna barn i åldern ca 1-4år, tillsammans med två pedagoger. Hos oss eftersträvar vi att barnen ska få uppleva trygghet, genom att varje dag ska få se så lika ut som möjligt. Det gör vi genom att skapa dagliga rutiner som barnen lätt känner igen.Varje dag är vi ute på vår förskolegård som stimulerar de små barnens rörelsebehov. Här finns förutom klassiska lekredskap (såsom sandlåda, cyklar, rutschkana, gungdjur etc.) också en liten mysig skogsdunge att krypa undan och leka koja i. På vår gård får barnen även möjligheten att vara delaktiga i trädgårdsskötsel. Vi vill stimulera till ett gott förhållningssätt för naturen och miljön, precis som läroplanen för förskolan (Lpfö 98) menar att "Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp". Varje dag är vi ute på vår förskolegård som stimulerar de små barnens rörelsebehov. Här finns förutom klassiska lekredskap (såsom sandlåda, cyklar, rutschkana, gungdjur etc.) också en liten mysig skogsdunge att krypa undan och leka koja i. På vår gård får barnen även möjligheten att vara delaktiga i trädgårdsskötsel. Vi vill stimulera till ett gott förhållningssätt för naturen och miljön, precis som läroplanen för förskolan (Lpfö 98) menar att "Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp"


Innan lunch ges gott om tid och utrymme för avklädning och toalettbestyr. Vi har också tillgång till en ateljé där vi kan dela in oss i mindre grupper och avsätta tid för olika formera av skapande så som målning, lera, klistra och bygga. Vi vill ge barnen tid till att få öva på vardagliga rutiner och för praktiska livet-övningar. Det handlar om att ge barnet tid att själv få träna på att till exempel ta av sina skor och ytterkläder samt hänga upp dem.

Strax före lunch har vi samling. Samlingen kan innehålla rim och ramsor, sånger och sagor, som är viktigt då den bekräftar det enskilda barnet, stärker gruppkänslan samt bidrar till språkutvecklingen. Grupputvecklingen är viktig för oss på Humlebo.


Efter lunchen vilar barnen inne på madrasser eller ute i sina egna vagnar. Eftermiddagen ägnas sedan åt lek och skapande, där barnens fantasi och kreativitet får flöda. Vi samlar allas bilder och teckningar i en portfolio som följer barnens utveckling och lärande under deras tid på Barnens hus, detta samlas i vår TYRA app som alla föräldrar har tillgång till för att dagligen följa sina barn i både bilder och praktiska detaljer.


Genom vår förberedda miljö ges barnet möjlighet att med sin inre drivkraft upptäcka små färdigheter i sin egen takt och därmed utvecklas till en självständig människa.
Varglyan


På Varglyan arbetar och leker 12-15 barn tillsammans med två pedagoger. Varje dag har vi samma uppbyggnad och rutiner men med olika inriktningar.


Vi är utomhus varje dag och går ofta på utflykt till någon av våra närliggande skogar eller lekplatser. Dessutom arbetar barnen med material som är grupperade inom olika ämnesområden: Praktiska, sensoriska, matematiska, språkliga och kulturella. 


Barnen får träna sig att ta ansvar för det egna arbetet, att få välja arbete utifrån egen förmåga och att ha frihet att hålla på med ett arbete så länge barnet vill stärker självtilliten hos barnet.


I mindre grupper arbetar vi tema-inriktat mot målen som vi har satt upp för terminen. Under eftermiddagarna leker vi på vår fina gård där finns möjlighet till att gunga, cykla, klättra, spela fotboll, sandlådelek etc.