BarnensHus

Välkommen till

förskolan Barnens Hus


Barnens Hus är förskolan som har de bästa pedagogerna och vi ger barnen möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. En mindre förskola i en hemmalik miljö erbjuder en enorm trygghet under de första viktiga åren.

 

Vi har

  • Små barngrupper
  • Hög personaltäthet & låg personalomsättning
  • Stort engagemang & familjär stämning

Våra avdelningar

HUMLEBO & VARGLYAN

På lilla avdelningen är vi mellan 8-9 inskrivna barn i åldern ca 1-4 år, tillsammans med två pedagoger.


På vår stora avdelning arbetar och leker 12-15 barn tillsammans med två pedagoger.

Varför välja Barnens Hus?

Barnens Hus erbjuder:

  • En småskalig, hemmalik förskola som stimulerar barnens behov av trygghet, lek och lärande.
  • Appen Tyra ger dig möjlighet dagligen följa ditt barn via bilder, filmer och information.
  • Ett team av kompetenta pedagoger som utformar verksamheten utifrån läroplanens riktlinjer.
  • En känsla av gemenskap där föräldrar har en unik möjlighet att lära känna varandra.
  • En icke-vinstdrivande verksamhet där alla intäkter går till barnen.