BarnensHus

Välkommen till

förskolan Barnens Hus


Barnens Hus är en populär förskola som år efter år har ett av de högsta betygen i Täby Kommuns undersökning. Våra pedagoger är vi extremt stolta över och de ger barnen möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. En mindre förskola som erbjuder en enorm trygghet under de första viktiga åren.

 

Vi har

  • Små barngrupper
  • Hög personaltäthet & låg personalomsättning
  • Stort engagemang, social & familjär stämning


Våra avdelningar

HUMLEBO BJÖRNIDET & VARGLYAN

Barnens Hus disponerar en villa med stor trädgård i ett lugnt villaområde i Västra Vallabrink. Vi har tre åldersindelade avdelningar och totalt max 35st barn.


Humlebo, ca 8 – 10 barn i åldrarna 1 – 3 år


Björnidet, ca 9 – 10 barn i åldrarna 2 – 4 år


Varglyan, ca 12 – 15 barn i åldrarna 3 – 5 år


Varför välja Barnens Hus?

Barnens Hus erbjuder:

  • En småskalig, hemmalik förskola som stimulerar barnens behov av trygghet, lek och lärande.
  • Appen Tyra ger dig möjlighet dagligen följa ditt barn via bilder, filmer och information.
  • Ett team av kompetenta pedagoger som utformar verksamheten utifrån läroplanens riktlinjer.
  • En känsla av gemenskap där föräldrar har en unik möjlighet att lära känna varandra.
  • En icke-vinstdrivande verksamhet där alla intäkter går till barnen.

TÄBY KOMMUNS UNDERSÖKNINGAR & RAPPORTER

Den årliga Våga Visa enkäten som Täby Kommun tar fram och som baseras på svar från föräldrar till barn på alla förskolor i Täby. Rapporten visar för Barnens Hus på ett högt resultat år efter år. Högst instämmandegrad finns i frågorna ”Mitt barn trivs i förskolan" och "Jag har förtroende för förskolans rektor". I dessa frågor instämmer 100 % respektive 100 % av de svarande.


Nöjdhetsindex, ett mått för generell nöjdhet & mättes för Barnens hus år 2021 till 3,97 och år 2022 till 3,82 på en skala 1-4 där 4 är det högsta värdet. Den generella nöjdheten bland de som svarat år 2022 är alltså ungefär på samma nivå jämfört med 2021.


Rapporten kan läsas i sin helhet här: