BarnensHus

VÄLKOMMEN TILL 

FÖRSKOLAN BARNENS HUSBarnens Hus är förskolan som har de bästa pedagogerna och vi ger barnen möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. En mindre förskola i en hemmalik miljö erbjuder en enorm trygghet under de första viktiga åren.

 

Vi har:

 • Små barngrupper
 • Hög personaltäthet & låg personalomsättning
 • Stort engagemang & familjär stämningVÅRA AVDELNINGAR

HUMLEBO


På lilla avdelningen är vi mellan 8-9 inskrivna barn i åldern ca 1-4 år, tillsammans med två pedagoger.


Läs mer


VARGLYAN


På vår stora avdelning arbetar och leker 12-15 barn tillsammans med två pedagoger.


Läs mer

VARFÖR VÄLJA BARNENS HUS?


10 skäl till att välja förskolan Barnens Hus


Barnens Hus erbjuder:


 • En småskalig, hemmalik förskola som stimulerar barnens behov av trygghet, lek och lärande.
 • Mindre barngrupper och hög personaltäthet, särskilt i småbarnsgruppen.
 • En icke-vinstdrivande verksamhet där alla intäkter går till barnen.
 • Ett team av kompetenta pedagoger, med låg personalomsättning, som aktivt utformar verksamheten utifrån läroplanens riktlinjer.
 • Ett unikt inlärningsmaterial som stimulerar barnens känsliga perioder, motivation och intressen.
 • En inomhusmiljö som är förberedd och anpassad till barnens behov och uppmuntrar till självständighet.
 • En anpassad utemiljö och olika aktiviteter som stimulerar barnens utveckling och lust.
 • En känsla av gemenskap där föräldrar har möjlighet att lära känna varandra.
 • Närhet till beslut och stora möjligheter för dig som förälder att påverka verksamheten.
 • Ett stort engagemang hos såväl pedagoger, föräldrar och barn.
Föräldraenkät från Täby kommun - Barnens hus Mars 2020


Täby kommuns tillsyn och kvalitetsgranskningsrapport

för Barnens Hus 2019-10-28


Jämför förskolor i Täby

KONTAKTA OSS

Marsvägen 1,

187 51 Täby

info@barnenshustaby.se


  Tel: 070-750 97 11