BarnensHus

VÄLKOMMEN TILL 

FÖRSKOLAN BARNENS HUSBarnens Hus är förskolan där varje barn blir sedd och känner trygghet. Vi ser till att varje individ respekteras och får möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.Detta uppnår vi genom att arbeta med välutbildad och engagerad personal. Dessutom erbjuder vi trygghet i mindre grupper och en hemmalik miljö.


Genom att driva förskolan som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och utan krav på vinst säkerställer vi att alla resurser verkligen kommer barnen och förskolan till gagn.

VÅRA AVDELNINGAR

HUMLEBO


På lilla avdelningen är vi mellan 8-9 inskrivna barn i åldern ca 1-4 år, tillsammans med två pedagoger.


Läs mer


VARGLYAN


På vår stora avdelning arbetar och leker 12-15 barn tillsammans med två pedagoger.


Läs mer

VARFÖR VÄLJA BARNENS HUS?


10 skäl till att välja förskolan Barnens Hus


Barnens Hus erbjuder:


  • En småskalig, hemmalik förskola som stimulerar barnens behov av trygghet, lek och lärande.
  • Mindre barngrupper och hög personaltäthet, särskilt i småbarnsgruppen.
  • En icke-vinstdrivande verksamhet där alla intäkter går till barnen.
  • Ett team av kompetenta pedagoger, med låg personalomsättning, som aktivt utformar verksamheten utifrån läroplanens riktlinjer.
  • Ett unikt inlärningsmaterial som stimulerar barnens känsliga perioder, motivation och intressen.
  • En inomhusmiljö som är förberedd och anpassad till barnens behov och uppmuntrar till självständighet.
  • En anpassad utemiljö och olika aktiviteter som stimulerar barnens utveckling och lust.
  • En känsla av gemenskap där föräldrar har möjlighet att lära känna varandra.
  • Närhet till beslut och stora möjligheter för dig som förälder att påverka verksamheten.
  • Ett stort engagemang hos såväl pedagoger, föräldrar och barn.
Föräldraenkät från Täby kommun - Barnens hus Mars 2020


Täby kommuns tillsyn och kvalitetsgranskningsrapport

för Barnens Hus 2019-10-28


Jämför förskolor i Täby

KONTAKTA OSS

Marsvägen 1,

187 51 Täby

info@barnenshustaby.se


  Tel: 070-750 97 11