BarnensHus

Välkommen till

förskolan Barnens Hus


Barnens Hus är förskolan som har de bästa pedagogerna och vi ger barnen möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. En mindre förskola i en hemmalik miljö erbjuder en enorm trygghet under de första viktiga åren.

 

Vi har

  • Små barngrupper
  • Hög personaltäthet & låg personalomsättning
  • Stort engagemang & familjär stämning

Våra avdelningar

HUMLEBO BJÖRNIDET & VARGLYAN

Barnens Hus disponerar en villa med stor trädgård i ett lugnt villaområde i Västra Vallabrink och vi har tre åldersindelade avdelningar; 


Humlebo, här går 8 – 10 barn i åldrarna 1 – 3 år
Björnidet, här går 9 – 10 barn i åldrarna 3 – 4 år
Varglyan, här går 12 – 15 barn i åldrarna 4 – 5 år


Varför välja Barnens Hus?

Barnens Hus erbjuder:

  • En småskalig, hemmalik förskola som stimulerar barnens behov av trygghet, lek och lärande.
  • Appen Tyra ger dig möjlighet dagligen följa ditt barn via bilder, filmer och information.
  • Ett team av kompetenta pedagoger som utformar verksamheten utifrån läroplanens riktlinjer.
  • En känsla av gemenskap där föräldrar har en unik möjlighet att lära känna varandra.
  • En icke-vinstdrivande verksamhet där alla intäkter går till barnen.