Montessoripedagogiken

MONTESSORIPEDAGOGIKEN

 

Den förberedda miljön

 

Kommer du på besök till en Montessoriförskola kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet, som råder. Här finner du barn mellan 1 och 6 år som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Du träffar också barn som med hjälp av räknestavar eller pärlmaterial sätter sig in i matematikens grunder. Kanske förvånar det dig, att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna. Eller att en 4-åring med största iver tränar sig i att skriva. Kanske blir du förbluffad över att en 5-åring pratar om cirklar och olika sorters trianglar.

 

I fritt skapande får barnen utlopp för sin fantasi. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan i stället låta dem fritt experimentera, pröva sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling. Så vad du ser i Montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna kanske tror.

Montessorimaterialet - en god hjälp i inlärningen...

 

För att kunna möta barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar.

 

I en Montessorimiljö finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt och matematiskt tänkande. Vi har också material som övar upp skrivförmågan, språkkänsla och grammatik. Dessutom finns saker som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet t ex ger barn en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment, är det dags att lämna materialet och lösa uppgifter på abstrakt väg.

De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se att de lyckats med en uppgift.

 

Allt material har sin särskilda plats i rummet och finns bara i ett exemplar. Den som använt ett material har ansvar för att det snyggt och prydligt kommer på plats igen.

Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.

Förhållningssätt inom Montessoripedagogiken

 

I en Montessorigrupp är lärarens uppgift inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera och inspirera barnen samt vara uppmärksam på varje barns behov. Det är också viktigt att ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse. "Hjälp mig att göra det själv" är ett känt citat som Maria Montessori myntat.

Läraren berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet ska användas för att ge meningsfull träning. Barnet får möjlighet att arbeta självständigt med sin uppgift och all onödig hjälp ses som ett hinder i barnets utveckling. Man ser däremot ofta barnen hjälpa varandra.

På en Montessoriförskola ser man sällan hela barngruppen ägna sig åt samma aktivitet samtidigt. Däremot pågår ofta en febril aktivitet, barn som arbetar sida vid sida med olika saker – utifrån intresse. Barnen ges frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

 

www.montessoriforbundet.se