Vår verksamhet

VÅR VERKSAMHET

LILLA AVDELNINGEN


På lilla avdelningen är vi mellan 8-9 inskrivna barn i åldern ca 1-3 år, tillsammans med två pedagoger. Hos oss eftersträvar vi att barnen ska få uppleva trygghet, genom att varje dag ska få se så lika ut som möjligt. Det gör vi genom att skapa dagliga rutiner som barnen lätt känner igen.


Varje dag är vi ute på vår förskolegård som stimulerar de små barnens rörelsebehov. Här finns förutom klassiska lekredskap (såsom sandlåda, cyklar, rutschkana, gungdjur etc.) också en liten mysig skogsdunge att krypa undan och leka koja i. På vår gård får barnen även möjligheten att vara delaktiga i trädgårdsskötsel. Vi vill stimulera till ett gott förhållningssätt för naturen och miljön, precis som läroplanen för förskolan (Lpfö 98) menar att "Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp".

Innan lunch ges gott om tid och utrymme för avklädning och toalettbestyr. Precis som det ges tid för olika former av skapande (målning, lera, klistra och bygga etc.) ger vi tid för praktiska livet-övningar. Vi vill ge barnen tid till att få öva på vardagliga rutiner. Det handlar om att ge barnet tid att själv få träna på att till exempel ta av sina skor och ytterkläder samt hänga upp dem.

Strax före lunch har vi samling. Samlingen kan innehålla rim och ramsor, sånger och sagor, som är viktigt då den bekräftar det enskilda barnet, stärker gruppkänslan samt bidrar till språkutvecklingen. Grupputvecklingen är viktig för oss på lilla.


Efter lunchen vilar barnen ute i sina egna vagnar. Eftermiddagen ägnas sedan åt lek och skapande, där barnens fantasi och kreativitet får flöda. Vi samlar allas bilder och teckningar i en portfolio som följer barnens utveckling och lärande under deras tid på Barnens hus, detta samlas i vår TYRA app som alla föräldrar har tillgång till för att dagligen följa sina barn i både bilder och praktiska detaljer.


Genom vår förberedda miljö ges barnet möjlighet att med sin inre drivkraft upptäcka små färdigheter i sin egen takt och därmed utvecklas till en självständig människa.MELLANAVDELNINGEN


På mellanavdelningen finns 8-9 barn mellan 3-4 år. Barnens egna inflytande styr verksamheten utifrån de fasta rutiner som finns på förskolan. Barnen ges möjlighet att utforska olika material, skapa och pyssla, experimentera och leka.


Vi varierar verksamheten med skogspromenader, utflykter till lekplatsen samt museum/teaterbesök. Innan lunchen har vi samling. Barnen har egna namnkort där de tränar skriftspråket, vi räknar, sjunger, har sagor och ramsor och har organiserade lekar.


Vi äter lunch med stora avdelningen. Barnen tränar på att ta lagom mycket mat själva, duka av samt torka av sin plats. Efter lunchen har vi vila där barnen ligger på egna madrasser och lyssnar på en saga. De som inte somnar på vilan får leka fritt eller gå ut tillsammans med de stora barnen.


På eftermiddagen leker vi tillsammans med husets övriga barn. Måndagar har vi utedag med de övriga barnen.

STORA AVDELNINGEN


På vår stora avdelning arbetar och leker 16-18 barn tillsammans med två pedagoger. Varje dag har vi samma uppbyggnad och rutiner men med olika inriktningar.


Måndag har vi utedag. Det händer att vi går på skogsutflykt till någon närliggande skogsdunge eller till någon lekplats och leker. På vintern går vi så ofta vi kan och åker stjärtlapp.


Tisdag till och med torsdag arbetar barnen med material som är grupperade inom olika ämnesområden: Praktiska, sensoriska, matematik, språk och kultur. Med andra ord har barnen en rik mångfald av material att arbeta och leka med varje dag.

Barnen får träna sig att ta ansvar för det egna arbetet, att få välja arbete utifrån egen förmåga och att ha frihet att hålla på med ett arbete så länge barnet vill stärker självtilliten hos barnet.


I mindre grupper arbetar vi tema-inriktat mot målen som vi har satt upp för terminen. Under eftermiddagarna leker vi på vår fina gård där finns möjlighet till att gunga, cykla, klättra, spela fotboll, sandlådelek etc.